Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Stoiska handlowe

REGULAMIN ORGANIZACJI HANDLU NA STOISKACH W PARKU TURYSTYKI W BRENNEJ

 

§1

PRZEPISY OGÓLNE

 

 1. Organizacją handlu w Parku Turystyki, w Brennej zajmuje się Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna z siedzibą w Brennej przy ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 8536 550.
 2. Liczba miejsc w Parku Turystyki dopuszczonych do handlu długoterminowego jest ograniczona do 8 stoisk handlowych.
 3. O wyborze podmiotów uprawnionych do prowadzenia handlu długoterminowego decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Po otrzymaniu zgody na handel podpisywana jest umowa najmu stoiska w Parku Turystyki
 5. Umowy dla handlu długoterminowego podpisywane są od dnia zawarcia umowy do końca roku kalendarzowego z wyłączeniem dnia organizacji Jarmarku Świątecznego.
 6. Koszt najmu wynosi 700 zł brutto płatne gotówką w dniu podpisania umowy lub przelewem w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
 7. Na stoiskach nie ma możliwości handlowania produktami gastronomicznymi za wyjątkiem wyrobów regionalnych.
 8. Przydział przez organizatora miejsc na stoiska nie podlega negocjacji.
 9. Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania umowy najmu, bez podania przyczyny.
 10. Handlujący może sprzedawać swoje wyroby tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody od Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna i podpisaniu umowy najmu na teren stoiska.
 11. Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczenia lub zakazu handlu na terenie Parku Turystyki w Brennej.
 12. Handlujący odpowiada przed właściwym Inspektorem Sanitarnym oraz innymi uprawnionymi służbami. Handlujący ponosi pełną odpowiedzialność wobec nabywców jego produktów.
 13. Organizator wymaga, aby wygląd stoisk był estetyczny.
 14. Handlujący jest zobowiązany do dbania o porządek na stoisku i wokół niego.
 15. Na terenie wyznaczonym do handlu obowiązują ogólne zasady przeciwpożarowe i BHP.
 16. Na terenie wyznaczonym do handlu zabrania się używania otwartego ognia.
 17. Na terenie wyznaczonym do handlu zabrania się pozostawiania śmieci, odpadów i nieczystości.
 18. Handlujący ubezpiecza artykuły handlowe i stoisko na własny koszt.
 19. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uderzeniem pioruna, eksplozją, zalaniem wodą, wyłączeniem prądu i innymi przyczynami losowymi.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, w trakcie trwania, a także po zakończeniu handlu.
 21. Zabrania się wylewania nieczystości do kanałów burzowych i na trawniki. Płynne nieczystości handlujący zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie.
 22. Zabrania się zaśmiecania terenu wyznaczonego do handlu. Po zakończeniu działalności stoiska handlujący zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie.
 23. Organizator nie zapewnia handlującym miejsc parkingowych.
 24. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 25. Przypadki nie uwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów obowiązującego prawa.