Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Informacje o projekcie / Informácie o projekte

Gmina Brenna wraz z Gminą Babín i Ośrodkiem Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna (OPKiS) realizują projekt „Za woniom drzewa” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko- słowackiego, poprzez wyeksponowanie wybranych do projektu atrakcji przyrodniczych i kulturowych obszaru transgranicznego oraz edukację ekologiczną na terenie pogranicza polsko – słowackiego.

Założony cel będzie możliwy do zrealizowania m.in. dzięki rozwojowi infrastruktury zwiększającej dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego. W ramach tego planuje się:

 • Utworzenie szlaku samochodowego atrakcji związanych z zapachem drzewa,
 • Utworzenie Transgranicznego Ogrodu Zielin (TOZ),
 • Utworzenie drewnianej Transgranicznej Strefy Kultury (TSK) nawiązującej do twórczości Z. Kossak,
 • Stworzenie stałej ekspozycji rzeźbiarstwa ludowego im. Sivana w Babinie.

Dodatkowo w ramach projektu zaplanowano:

 • Warsztaty w TOZ pn. „Nasze cudowne drzewa-skarby ludzi i zwierząt”, „W drodze za woniom drzewa” i „Drzewa z naszej wyobraźni”,
 • Warsztaty plecionkarstwa (wiklina) oraz gry na instrumentach drewnianych,
 • Plener rzeźbiarski w Brennej i Babinie,
 • W TSK: plener malarski, przedstawienie teatralne, gra plenerowa,
 • Impreza plenerowa w Brennej oraz 3 imprezy oświatowo- wychowawcze w Gminie Babín,
 • Utworzenie aplikacji mobilnej.

Grupą docelową projektu są:

 • Mieszkańcy gmin partnerskich,
 • Osoby odwiedzające gminy/turyści,
 • Osoby niepełnosprawne,
 • Pracownicy Urzędu w Gminie Brenna i Urzędu Gminy Babín oraz pracownicy OPKiS.

----------------------------------------------------------------------------------

Gmina Brenna spolu s Obec Babín a Stredisko propagácie kultúry a športu Gminy Brenna (OPKiS) realizujú projekt „Za vôňou dreva“ financovaného z prostriedkov  Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity kultúrneho a prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom zviditeľnenia prírodných a kultúrnych atrakcií cezhraničnej oblasti a ekologického vzdelávania na území poľsko-slovenského pohraničia zdôraznených v rámci projektu.

 • Hlavný cieľ bude dosiahnutý o. i. prostredníctvom: rozvoja infraštruktúry uľahčujúcej prístup ku kultúrnemu a prírodnému bohatstvu cezhraničného územia. V rámci tohto sa planuje:
 • Vytvorenie automobilového chodníka atrakcií spojených s vôňou dreva,
 • Vytvorenie Cezhraničnej záhrady zeliniek (CZB)
 • Vytvorenie drevenej Cezhraničnej zóny kultúry (CZK), umožňujúcej priblížiť kultúrne dedičstvo prostredníctvom knihy Z. Kossak,
 • Zriadenie stálej expozície ľudového rezbárstva deda Siváňa v Babíne.

Dodatočne v rámci projektu:

 • Workshopy v CZB s názvom „Naše prekrásne stromy - poklady ľudí a zvierat“, „Na ceste za vôňou dreva“ a „Stromy z našej fantázie“,
 • Workshopy pletenia z prútia  hry na hudobné nastroje,
 • usporiadanie rezbárskeho plenéru Brenna a Babín,
 • CZK: usporiadanie maliarskeho plenéru, realizácia divadelného predstavenia a terénnej hry,
 • usporiadanie podujatia pod holým nebom v Brennej a 3 vzdelávaco-výchovných podujatí v Babíne,
 • vytvorenie mobilnej aplikácie.

Cieľovou skupinou projektu sú:

 • Obyvatelia partnerských obcí
 • Ľudia navštevujúci obce/ turisti,
 • Hendikepované osoby,
 • zamestnanci obecného úradu Brenna a obecného úradu Babín a zamestnanci OPKiS.